การจำแนกลักษณะเชิงปริมาณในสามมิติ

สำรวจพฤติกรรมของพวกเขาอย่างหนักในระดับอะตอมและโมเลกุล ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงค้นหาวิธีการใหม่และปรับปรุงสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์วัสดุในระดับนั้นอัลกอริธึมพื้นฐานการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับการจำแนกลักษณะเชิงปริมาณในสามมิติ มีขนาดเล็กเท่านาโนเมตรสามารถใช้การค้นพบที่สำคัญนี้กับการวิเคราะห์วัสดุโครงสร้าง

ส่วนใหญ่ที่สนใจกับอุตสาหกรรมสิ่งที่ทำให้อัลกอริทึมของเราไม่เหมือนใครคือถ้าคุณเริ่มต้นด้วยวัสดุที่คุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาคมันจะภายในไม่กี่วินาทีจะบอกผู้ใช้โครงสร้างจุลภาคที่แน่นอนในทั้งสามมิติตัวอย่างเช่นด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์โดยเครื่องมือ 3 มิติของเรา ผู้ใช้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องและรอยแตกและคาดการณ์อายุการใช้งานภายใต้ความเครียดและสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน