Category: สุขภาพ

ข่าวสุขภาพ : สุขภาพกับ“ภาวะติดโซเชียล”

ข่าวสุขภาพ : สุขภาพกับ“ภาวะติดโซเชียล” WHO ยังไม่ประกาศ “ภาวะติดโซเชียล” เป็นโรคทางจิตเวชในเร็ววัน เหตุขาดงานวิจัยรองรับอีกมาก ซ้ำเทคโนโลยีสื่อสารก้าวหน้ารวดเร็วกว่างานวิจัย อาจต้องปรับการวินิจฉัยอีก ย้ำเสพโซเชียลมีสติ พิจารณาถี่ถ้วน

อาหารผู้สูงวัย ทานอย่างไรให้มีความสุขและสุขภาพดี

อาหารผู้สูงวัย ทานอย่างไรให้มีความสุขและสุขภาพดี ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเสื่อมสลายลง มากกว่าสร้างเสริมเหมือนช่วงวัยอื่นๆ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหลายๆด้าน รวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการรับประทานอาหาร ดังนั้น หากคนในครอบครัวต้องการเห็นคุณตา คุณยาย มีความสุขในการรับประทานอาหารเหมือนสมัยหนุ่มสาว อาจจะต้องศึกษาว่า “ อาหารผู้สูงอายุ แบบไหนที่เหมาะสม? “

ข่าวสุขภาพ : สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

ข่าวสุขภาพ : สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ในยุคที่สังคมผู้สูงวัยเป็นเรื่องใกล้ตัว การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพช่องปากที่อาจดูเป็นเรื่องเล็กในความคิดของใครหลายคน แต่กลับส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก