Category: cma

วิธีคิดจินตคณิต นับว่าเป็นประโยชน์มาก

วิธีคิดจินตคณิต นับว่าเป็นประโยชน์มาก วิชาคณิตศาสตร์ คือวิชาที่มีเด็กจำนวนไม่น้อยไม่ชอบเรียน หลายเสียงบอกว่าเป็นเพราะเข้าใจยาก และสับสนกับตัวเลข แต่ในปัจจุบันวิธีการคิดคำนวณถูกพัฒนาให้เข้าใจ และนำมาใช้ได้หลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการคิดคำนวณแบบรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสมองได้ด้วย ก็คือ วิธีคิดจินตคณิต

คณิตศาสตร์ : เทคนิคพ่อแม่ รับมือลูกวัยต่อต้าน

คณิตศาสตร์ : เทคนิคพ่อแม่ รับมือลูกวัยต่อต้าน เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัยเตาะแตะ หรือวัยประมาณ 1-3 ขวบ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจตกใจที่พบว่า ลูกน้อยที่เคยน่ารัก เชื่อฟัง บัดนี้ทำไมแสนดื้อจนเริ่มน่าเอือมระอา ไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะบอก “ไม่ !” ไว้ก่อน ไม่ค่อยทำตามคำสั่งอย่างที่เคย ๆ แบบนี้จะรับมืออย่างไรดี